Buscando...Buscando...

Mc Beyonce Zueira dos Amigos

SQL: SELECT title, url FROM links WHERE active = 1 AND MATCH (title) AGAINST ('+mc +beyonce + + +zueira +dos +amigos' IN BOOLEAN MODE) LIMIT 15 Error: syntax error, unexpected '+'